Werkgroep: mei 2018 start realisatie MFC Siddeburen

De grote zaal van Zalencentrum Rehoboth was op woensdag 5 juli tot de nok toe gevuld. De aanwezige Siddebuur­sters waren razend benieuwd naar de voortgang van de plannen van de Werkgroep MFC Siddeburen, die het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente en het daarbij behorende zalencentrum Rehoboth wil ombouwen tot een Multi Functioneel Centrum (MFC). Tijdens de persconferentie annex dorpsbrede informatieavond werden deze plannen nader gepresenteerd en toegelicht.

”Hoewel het lange tijd stil was rondom de ontwikkelingen van het MFC is er door de verschillende partijen achter de schermen hard gewerkt om tot realisatie van de plannen te komen,” zei werkgroep-voorzitter Henk Wiersema. ”Die is inmiddels een stukje dichterbij gekomen.” Hij noemde de fase waarin de werkgroep nu zit dan ook een mijlpaal. In 2016 heeft de gemeente Slochteren een financiële bijdrage van 270.000 euro vanuit het fonds Kansrijk Groningen (leefbaarheidssubsidies voor aardbevingsgemeenten) beschikbaar gesteld om de plannen te ondersteunen. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie was echter de versterking van het kerkgebouw.

”Juist het koppelen van deze voorwaarde aan de plannen voor een MFC duurden langer dan verwacht en gehoopt,” aldus Wiersema. ”Door vasthoudendheid en geloof in een goede uitkomst zijn we nu waar we al eerder hadden willen staan.”

In het te realiseren MFC aan de Oudeweg zullen diverse organisaties een nieuwe plek vinden en zal het ’dorpshuis’ een belangrijke rol gaan spelen. Wiersema: ”Het MFC kan zodoende een bijdrage leveren aan de instandhouding en daar waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid in ons dorp.” Het MFC biedt straks plaats aan een huisartsenpraktijk met apotheek, inclusief eerste lijn-voorzieningen, zoals thuis- en buurtzorg, fysiotherapie en een diëtiste. Ook wil de MFC-projectgroep hier ’cultuur & food’ samenbrengen, met een horeca-functie voor de NOVO, faciliteiten voor de toneelvereniging en een bibliotheek.

”De verschillende organisaties hebben allemaal hun eigen, specifieke redenen en motivaties om een bijdrage te leveren in het proces tot realisatie van het MFC en het functioneren hiervan in de nabije toekomst,” zei Wiersema, die in één adem aangaf dat er nog ruimte is voor andere (aanvullende) initiatieven. ”Wij hopen dat op termijn nog meer organisaties de voordelen zien van dit MFC en zich zullen aansluiten bij de reeds bestaande initiatiefnemers.” Al in een vroeg stadium is ook de Vereniging Dorpsbelangen ’Siddeburen Vooruit’ betrokken bij het realisatieproces van het MFC.

”We willen een plek creëren voor en door inwoners, voor activiteiten en vergaderingen en een ontmoetingsplek voor jong en oud.” Wiersema verwacht de voorbereidingen in de eerste maanden van 2018 af te kunnen ronden. De herinrichtingswerkzaamheden en de bouwkundige versterkingen zouden dan in mei 2018 van start kunnen. De oplevering van het MFC Siddeburen staat negen maanden later, begin 2019, gepland.

Na de presentatie en een vragenronde konden de bezoekers een oog werpen op de bouwschetsen en detailtekeningen. In het kerkgebouw werd bovendien een 3D-demonstratie gegeven van de geplande inrichting. Het draagvlak binnen Siddeburen voor het MFC bleek groot: de ruim 150 bezoekers reageerden uiterst enthousiast op de presentatie en toelichting.