Stichting MFC Siddeburen

De doelstelling van het stichtingsbestuur MFC Siddeburen is het versterken en bevorderen van de sociale binding tussen de inwoners van Siddeburen en omgeving. Samen met andere organisaties probeert zij activiteiten van sociale, maatschappelijke en culturele aard te organiseren. Hierbij is het uitgangspunt, om voor de bewoners van Siddeburen voor langere tijd de beschikbaarheid van voorzieningen te borgen. Een plek die ruimte biedt voor Siddeburen om elkaar in verschillende samenstellingen te ontmoeten. 

Om dit extra te stimuleren is er een jaarlijks budget beschikbaar om nieuwe initiatieven van de bewoners te ondersteunen.

Bijvoorbeeld:   

  • Dorpshuiskamer (in combinatie met Vereniging Dorpsbelangen ter ondersteuning van de WMO).
  • Muzikale evenementen, zoals bijzondere optredens van binnen- of buiten de dorpsgemeenschap. Daartoe wordt getracht een samenwerkingsverband op te zetten van lokale verenigingen (koren, muziekvereniging, muziekschool).
  • Kunst- en cultuuractiviteiten, zoals tentoonstellingen en ruimte voor lokale kunstenaars.
  • Lezingen en workshops aan de hand van actuele thema’s. Onder andere eerder genoemd bij de inbreng van zorgaanbieders, maar daarnaast aangevuld met maatschappelijke thema’s (zoals de Voedselbank) in samenwerking met de Protestantse Gemeente.

Naast de genoemde nieuw te ontplooien activiteiten, is er blijvend zaalruimte beschikbaar om activiteiten of bijeenkomsten te organiseren.