Officiële opening Multifunctioneel Centrum Siddeburen.

Op 3 september jl. opende Commissaris van de Koning René Paas officieel de deuren van het Multifunctioneel Centrum Siddeburen.  Na jaren van afstemming met diverse partijen, voorbereiding en uitvoering van de bouw is nu het moment gekomen om met een aantal betrokkenen bij de realisatie stil te staan. Vanwege de corona-maatregelen is er gewacht op een beter moment om dit te doen. Desondanks is het nog niet mogelijk om het uitbundig met het dorp te vieren. Want echt ontmoeten, waarvoor dit gebouw bij uitstek is bedoeld, doe je niet op afstand of met een beperkte groep. Dat zit dus nog in het vat.

In het MFC Siddeburen is ruimte voor vergaderen, toneel, muziek, exposities of gewoon even langskomen voor een praatje.  Daarnaast is de Bibliotheek er in gevestigd, net als de huisartspraktijk Sluijs,  twee thuiszorg-organisaties (Buurtzorg en  Zonnehuisgroep Noord) en een fysiotherapie praktijk (FMT de Woldstreek). Ook is er ruimte voor dagbesteding dat wordt uitgevoerd door COSIS. Deze groep doet ook huishoudelijke taken in het MFC, waarmee een zinvolle samenwerking is gevonden.

Bij de realisatie van het MFC is het gehele buitenterrein ook “multi-functioneel” ingericht. Voor het gebouw is een buitenpodium verrezen, dat ook dienst doet als toegang tot het gebouw. Waar het gebouw met 168 zonnepanelen, twee warmtepompen en goede isolatie al duurzaam en gasloos is ingericht, vult het plein dit aan. Op verschillende plaatsen onder de bestrating en de tuin zijn water opvangbekkens geplaatst, waar het hemelwater aan de bodem wordt afgegeven. Verder kent het plein op verschillende plekken “verblijfsruimte” met hier en daar wat bankjes en beplanting.

Aansluitend aan het plein is de OV-hub (de bushalte) grondig aangepakt.  Daarbij is een ABRI geplaatst, die ook het eigen regenwater kan bergen, dat dan langzaam wordt afgegeven aan de infiltratie bekkens van het MFC. De hub in Siddeburen is vernieuwd met een luxe bushalte met fietsenstalling, een watertappunt en een bord met digitale reisinformatie. Reizigers kunnen het multifunctionele centrum gebruiken als wachtruimte met toilet, maar kunnen er ook terecht voor een kop koffie of een bezoek aan de bibliotheek. Ook zijn er vanaf de hub wandelingen in de omgeving te maken (wandelviahub.nl). Met al die voorzieningen wordt reizen via de hub in Siddeburen steeds aantrekkelijker.

In samenwerking met Kielzog is er tijdens en na de opening een expositie te zien van kunstenaars uit de gemeente Midden Groningen. Om de toestroom te kunnen reguleren, i.v.m. de coronamaatregelen, kan de bevolking op uitnodiging op bepaalde data in september de expositie bezoeken.  Daarvoor worden binnenkort kaarten huis aan huis bezorgd in Siddeburen eo.

Het geheel vernieuwde gebouw kwam de afgelopen jaren tot stand dankzij bijdragen van o.a. Gemeente Midden Groningen,  Provincie Groningen, Fonds Herbestemming Cultureel Erfgoed, Elk Dorp een Duurzaam Dak, Oranje Fonds, Scholten Kamminga Fonds, Loket Leefbaarheid, NPG Leefbaarheid, Fonds Eemsmond, VSB Fonds en de Maatschappij van Welstand. En vooral de inzet van veel vrijwilligers niet te vergeten.

Toespraak van CvK René Paas op 3 september `21 tijdens de Opening van het nieuwe Multifunctionele Centrum in Siddeburen

Vanwege Corona doen we de opening vandaag in een klein gezelschap. Gelukkig krijgen de inwoners van Siddeburen en omstreken straks voldoende gelegenheid om kennis te maken met het moois wat hier is gebouwd. Al het werk van iedereen die hierbij betrokken is, of is geweest, verdient die aandacht.

Het is niet niks, wat hier nu staat. En het is dus ook niet niks, wat er hier is gebeurd. Sloop, nieuwbouw, versterking – dat is een soort fysieke arbeid die in feite aan het eind komt van een periode van intensief denkwerk. Iets weer opbouwen is het zichtbare resultaat van veel denkwerk over wat je met zijn allen wil met een gebouw – dat de bedoeling heeft om er voor iedereen te zijn. Voor alle inwoners.

Gefeest en gerouwd

De dichter Gerrit Kouwenaar schreef ooit een cyclus van 9 gedichten over de sloop van Het Paleis voor de Volksvlijt in Amsterdam. Op de plaats daarvan staat nu de kantoorkolos van De Nederlandse Bank. Eén van zijn gedichten begint met de regel ‘Het duurzaamst bouwen is het breken.’ Wat je sloopt, zegt Kouwenaar hier volgens mij mee, komt nooit meer terug.

Dat lijkt hier in Siddeburen ook zo. Het verenigingsgebouw van de Siddebuurse ‘kleine luyden’, krijgen we niet meer terug. Van ‘Rehoboth’, genoemd naar de waterput die aartsvader Izaäk groef, nemen we voorgoed afscheid. Daarmee is een einde gekomen aan een tijdperk, waarin Rehoboth jarenlang voor veel mensen van grote betekenis is was.

Rehoboth: een plaats die een eeuw lang het toneel was van belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen. Van belangrijke en minder belangrijke beslissingen. Waar inwoners van Siddeburen hebben gefeest en gerouwd. Kortom, waar werd geleefd. Waar je het hart van het dorp hoorde kloppen.

Een ‘hub’

En nu is er dus een nieuw multifunctioneel centrum, op basis van uitgekiend denkwerk over sloop en nieuwbouw en versterking. Aangebouwd tegen de ruim honderd jaar oude gereformeerde kerk, die zelf ernstig versterkt moest worden. En nu staat het duo er stralend bij: het MFC als de nieuwe buurvrouw van de prachtig gerenoveerde kerk. Sterker nog: de kerk is nu ‘zaal zuid’ van het multifunctioneel centrum. Dikke wanden en grijze balken maken haar sterker dan ooit. De kansel is er uit. Het orgel is gebleven. Als je je realiseert dat de betekenis van Rehoboth ‘de Heer geeft ruimte’ is, dan zijn we dicht bij de bedoeling gebleven. Wat je sloopt komt soms weer terug. Maar beter!

We kunnen hier opnieuw feesten. Vergaderen. Toneel spelen. Boeken lenen. Bij elkaar komen. Wachten op openbaar vervoer. Gebruikmaken van de dagbesteding, als cliënt en als consument. Voor een afspraak bij de huisarts komen. En die kan letterlijk het hart van het dorp horen kloppen!

Een multifunctioneel centrum dus met veel mogelijkheden om opnieuw een centrale rol in het dorp te spelen. En, niet te vergeten, met iets wat we in goed Gronings een ‘hub’ noemen. Een plek om van het ene vervoermiddel over te stappen op het andere. En als je even moet wachten, kan dat op een prettige manier. Met een dak boven je hoofd. En voor wie dat wil: met een kop koffie of thee bij de hand, met dank aan Cosis.

Leugenbankjes

Inmiddels zijn er in Drenthe en Groningen ruim 50 van deze hubs. En net als hier, zijn dat niet zo maar knooppunten. Het zijn niet zo maar overstapplaatsen. Het zijn door ontmoetingsplekken voor reizigers, dus voor ons allemaal. Met, zo kan ik me voorstellen, hier en daar een soort ‘leugenbankjes’. Waar laten we zeggen de wat oudere inwoners elkaar sterke verhalen uit het verleden voorschotelen. Allemaal echt gebeurd natuurlijk! En de laatste nieuwtjes en roddels vertellen.

Uiteindelijk is een multifunctioneel centrum natuurlijk niet meer dan een gebouw. Als je het lelijk zegt: een stapel stenen. Het zijn de mensen, de inwoners van Siddeburen, wij met zijn allen, die het centrum leven inblazen. En er een plek van maken die bijdraagt waarom een dorp een dorp is. Waar mensen elkaar kennen. Waar je elkaar groet. Waar het goed wonen en recreëren is. Waar je samen zoiets als levensgeluk en het levensplezier ziet ontstaan. Met de opening van vandaag sluiten we een periode af. En beginnen we een nieuw hoofdstuk. Hup Siddeburen!