Stichting neemt laatste hordes naar realisatie van MFC Siddeburen

Er heerste een tijdje radiostilte vanuit de werkgroep MFC Siddeburen omtrent de nieuwbouw en herbestemming van de Protestantse kerk en zalencentrum Rehoboth, maar dat betekent niet dat de leden hebben stilgezeten. ”In tegendeel: achter de schermen is keihard gewerkt om alle eindjes aan elkaar te knopen. We hopen nog dit jaar te beginnen met de sloop- en bouwwerkzaamheden,” aldus stichtingsvoorzitter Henk Wiersema.

Het kerkgebouw en zalencentrum aan de Oudeweg zal geschikt gemaakt worden als locatie voor culturele en maatschappelijke functies. ”Door deze samen te voegen op één plek zullen ze elkaar aanvullen en daardoor versterken,” weet Jan Onne Bosman, secretaris van de projectgroep MFC Siddeburen. Zo krijgen onder meer een huisartsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk, diëtiste en thuiszorg een plekje in het complex, maar ook de bibliotheek en Cosis (voorheen NOVO). Verder biedt het MFC zaalruimte aan, waardoor er straks een verscheidenheid aan activiteiten kan plaatsvinden, zoals vergaderingen, sjoel- en klaverjasavonden, en uitvoeringen en optredens van zang, muziek en toneel.

Vorige week bereikte de werkgroep een nieuwe mijlpaal toen de vergunningen voor het aardbevingsbestendig bouwen en de her- en nieuwbouw werden afgegeven. Wiersema: ”Wij zijn nagenoeg de eerste stichting die de realisatie van een MFC op deze manier aanpakt. Er is geen bestaand stappenplan dat we kunnen volgen. Het voortraject is enorm complex door de vele partijen die erbij betrokken zijn en de verschillende procedures die we moeten volgen, om­dat we zowel met nieuwbouw als met herbestemming als met aardbevingsbestendigheid te maken hebben. Het duurt even voordat je met alle partijen op hetzelfde punt bent aanbeland.”

Wiersema en Bosman zijn echter positief gestemd over de voortgang. ”De fondsen zijn zo goed als rond. De exploitatie idem dito: alle units op de benedenverdieping zijn inmiddels verhuurd. Bovendien is er nog steeds vraag naar de ruimtes in het gebouw. Deze week ontvangen we het taxatierapport dat wordt opgesteld in samenwerking met de Belastingdienst. Met de presentatie van de uiteindelijke plannen kunnen we dan naar de NAM voor hun finale akkoord.

” Pas als die definitieve goedkeuring er is, kan de stichting het kerkgebouw overnemen van de Protestantse Gemeente. Wiersema: ”We hopen dit nog in november te kunnen afronden, zodat we eind van het jaar kunnen starten met het asbestvrij maken van het gehele complex, de sloop van het zalencentrum en het strippen van het kerkgebouw.” Hierop vooruitlopend zal het gebouw nog deze maand ’natuurvrij’ worden gemaakt, zodat er geen vleermuizen, vogels en andere dieren meer aanwezig zijn als de werkzaamheden beginnen.

Tijdens de bouw wordt gezocht naar mogelijkheden om opnieuw ruimte te creëren voor natuur. ”Het versterken en herbestemmen gaat in nauwe samenwerking met de Erfgoedcommissie Midden-Gronin­gen,” zegt Bosman. ”We willen de oorspronkelijke sfeer behouden, maar het gebouw wel meteen klimaatneutraal maken. Dat betekent dat we ook van het gas af gaan.” Naast de plaatsing van zonnepanelen, die het pand moeten voorzien van voldoende elektriciteit, wordt onderzocht of de grond onder de parkeerplaats, dat als een pleintje wordt ingericht, kan worden gebruikt als bron voor het opwekken van aardwarmte.

Het zalencentrum Rehoboth blijft open totdat de noodvoorzieningen gereed zijn. Wiersema hierover: ”Een deel van de activiteiten vindt straks plaats in het noodgebouw op de parkeerplaats naast zalencentrum Rehoboth, de Protestantse Gemeente zal haar diensten en vergaderingen eind van dit jaar verplaatsen naar de Baptistenkerk.” Een jaar later moeten de werkzaamheden zijn afgerond en is de realisatie van het MFC Siddeburen definitief een feit.