Starthandeling inrichting plein MFC Siddeburen.

Siddeburen – Donderdag 19 december jl. werd tegen 13.45 uur een berg zand herschikt op het in te richten nieuwe plein, waarmee officieel de herinrichting werd gestart.

Om 13.00 uur werden de ca. 40 aanwezigen: buurtgenoten, vrijwilligers, vertegenwoordigers van de provincie Groningen, gemeente Midden-Groningen en Biblionet verwelkomd door Henk Wiersema, voorzitter van het MFC Stichtingsbestuur.

Middels enkele geprojecteerde beelden gaf hij uitleg over de voorbereidingen voor het maken van een planschets, waarin de ideeën van de leerlingen van de Rutger Kopland School uit Siddeburen nog weer nadrukkelijk in beeld kwamen en waarvan elementen, die te realiseren zijn, ook zoveel mogelijk in de uiteindelijke schets zijn meegenomen.

Duidelijk werd, dat aan veel eisen moet worden voldaan, met name m.b.t. parkeermogelijkheid en toegankelijkheid, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan het hoogteverschil van bijna één meter tussen het vloeroppervlak van het MFC en de Oudeweg/Kerkstraat en de woningen aan de Costerijweg. De planschets voorziet in een creatieve oplossing met o.a. een ronde trap met balustrade, die eventueel ook als een soort tribune is te gebruiken.

Gepoogd wordt om het plein en MFC zo zichtbaar mogelijk te maken waarvoor o.a. het aanwezige bushokje (OV-hub) moet worden verplaatst.

De aanwezigen konden voorafgaand aan de officiële starthandeling de voortgang van de werkzaamheden in het kerkgebouw en MFC bekijken, hetgeen menigeen bewonderende uitspraken ontlokte.

Op zaterdagmiddag 28 december a.s. van 14.00 tot 17.00 uur is er voor belangstellenden de mogelijkheid ter plaatse de voortgang van de bouwwerkzaamheden te bekijken.