Sloopwerkzaamheden zalencentum al bijna afgerond.

Na zorgvuldige voorbereiding waarin soms slechts kleine stappen konden worden gezet, is de laatste paar weken met grote happen en stappen de afbraak van het zalencentrum begonnen.

De afbraak gebeurt zorgvuldig waarbij zoveel mogelijk de materialen al worden gescheiden.

De afbraak is zover gevorderd dat de oorspronkelijke achtermuur van de kerk zichtbaar is geworden. Op deze muur zit nu nog een stuclaag, waarvan het de bedoeling is dat deze weer zoveel mogelijk in de originele staat wordt teruggebracht