Plannen MFC Siddeburen in cruciale fase

De plannen voor de realisatie van een Multifunctioneel Centrum in Siddeburen gaan een belangrijke fase in. Na de periode waarin gesproken is met toekomstige partners en gebruikers, richt de projectgroep zich nu op de financiering. Alleen wanneer voldoende financiering kan worden gevonden, is het behoud van de gewenste voorzieningen mogelijk. Daarmee zou het behoud van de huisartsen voorziening en de ruimte voor culturele- en maatschappelijke activiteiten in Siddeburen voor de lange termijn gewaarborgd zijn. In het te vormen MFC is naast zaalruimte ook ruimte gepland voor andere activiteiten. Het overleg van de afgelopen maanden brengt verschillende partijen bij elkaar om er een levend gebouw van te maken.

Inmiddels zijn naast de huisartsen ook thuis- en buurtzorg en fysiotherapeuten aangehaakt. Verder willen NOVO en Biblionet graag deel uitmaken bij het opzetten van de dienstverlening in het MFC. NOVO wil dat doen door, naast de huidige dagbesteding, het uitvoeren van diverse werkzaamheden bij het beheer. Biblionet wil graag een “open bibliotheek” met o.a. een lees- en koffietafel, gratis wifi en computers, het opzetten van exposities en het houden van workshops en lezingen. De Ondernemersvereniging, Vereniging Dorpsbelangen en de Toneelvereniging zien het MFC als belangrijk onderdeel voor het behoud van de leefbaarheid in Siddeburen. Met de geboden ruimte is er voor vergaderingen en activiteiten voldoende ruimte beschikbaar. In een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de genoemde organisaties werd duidelijk dat samenwerking het MFC tot een plek maakt, waar het resultaat meer is dan een gezamenlijk dak. Inmiddels zijn de eerste schetsen gemaakt hoe het gebouw er uit zou kunnen zien. Op basis van deze schetsen is een investering begroting opgesteld. Met deze begroting en de beschrijving van de plannen is dat de basis voor het zoeken naar financiers.