(On)zichtbaar?

Over de Oudeweg fietsend of lopend, maar vooral vanaf de Kerklaan kunnen we nu zien dat zalencentrum Rehoboth volledig is gesloopt en alle restanten zijn afgevoerd. Er ontstond een gapend gat waarin de voorbereidingen werden getroffen voor de aanleg van de fundering en leidingwerken t.b.v. de nieuwbouw.

Wat niet van buitenaf zichtbaar is, wie op de achtergrond, vanuit het dorp, het mogelijk maken dat deze ver- en nieuwbouw van kerk en zalencentrum tot een Multi Functioneel Centrum (MFC) voor Siddeburen, kan worden gerealiseerd.

Tijdens een vergadering van het dagelijks bestuur van het MFC en de werkgroepen, zoals een  bouw-, een financiële, een communicatiecommissie, dat regelmatig gehouden wordt, blijkt dat er veel geregeld moet worden. Zoals overleggen met bijvoorbeeld architect, aannemer, gebruikers en instellingen. Vaak moeten zaken worden bijgesteld en duurt het lang voordat antwoord wordt gekregen op verzoeken.

Zo zijn, op vrijwillige basis een tiental mensen bestuurlijk en organiserend bezig en daarnaast zijn er uitvoerend nog meer vrijwilligers actief om op die manier realisatie van de verbouw en nieuwbouw mogelijk te maken.

Nu ruim één maand later en de bouwvak, die is begonnen, kunnen we vermelden dat er behoorlijke voortgang is geboekt.

In het kerkgebouw is de vloer inmiddels gestort, inclusief een verlaagd gedeelte voor de toekomstige verstelbare toneelvloer. De balustrades zijn gesloopt om plaats te maken voor aardbevingsbestendige balustrades. Ook de schelp onder de boog achter in de kerk moest worden gesloopt om opnieuw opgebouwd te kunnen worden. Inmiddels zijn de metalen constructiedelen op de bouwplaats gearriveerd. Deze delen zijn bedoeld om de binnenkant van het kerkgebouw te versterken.

Het nieuwe gedeelte krijgt nu ook gestalte, de fundering en de vloer zijn gelegd waardoor al enig beeld van de omvang van het gebouw zichtbaar wordt.