Multi Functioneel Centrum Siddeburen in nieuwe fase

De omvorming van gebouw Rehoboth naar MFC Siddeburen neemt steeds concretere vormen aan. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om duidelijkheid te verkrijgen voor een basisfinanciering van de gemeente Slochteren. Verder is er bij zowel het CVW als de NAM overeenstemming om de bevingsbestendigheid van het gebouw te onderzoeken en de passende maatregelen te nemen ten behoeve van de veiligheid van bezoekers. De aanvraag voor de basis financiering en het onderzoek bevingsbestendigheid liggen nu ter besluitvorming voor bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en zijn noodzakelijk om de verdere realisatie te kunnen oppakken.

Alweer enige maanden geleden heeft de Projectgroep MFC gemeld dat een onderzoek is gestart naar de realisatie van een MFC in Siddeburen. Door organisatorische wijzigingen in de organisaties die het aardbevingsdossier behandelen, heeft het lang geduurd voordat er zicht kwam op de uiteindelijke besluitvorming. Zowel de aanvraag van een basis financiering als het onderzoek naar bevingsbestendigheid zijn mogelijk gemaakt door ondersteuning van de gemeente Slochteren. Het on­derzoek neemt nog wel enige tijd in beslag en een spoedige aanvang ziet de projectgroep dan ook graag tegemoet. Uit on­derzoek van de gemeente is gebleken dat het gebouw een belangrijke functie inneemt in het dorp. Diverse organisaties in het dorp hebben de aanpak van het gebouw ondersteund met een intentieverklaring. De gemeente ziet de functie van het gebouw graag behouden en daar waar mogelijk versterkt worden. Om dit mogelijk te maken wordt het gebouw overgedragen aan een onafhankelijke stichting die het beheer en de exploitatie op zich neemt. In de plannen is een grote multifunctionele zaal voorzien, die met panelen kan worden ingedeeld in kleinere vergaderzalen. De podiumvoorziening wordt gehandhaafd. Aansluitend aan de grote zaal is een ruime hal voorzien, waarin onder anderen de bibliotheek wordt gehuisvest.

De bibliotheek stelt computers en wifi voor algemeen gebruik beschikbaar en beheert samen met medewerkers van de NOVO-dagbesteding een koffie- en leestafel. Verder wordt ondersteuning geboden aan bezoekers bij het doen van steeds meer zaken die online gedaan worden, zoals het gebruik van het gemeentelijk e-loket of het aankopen van tickets en treinkaarten. Daarbij worden andere organisaties betrokken om activiteiten te ontplooien die een goede aanvulling zijn voor het dorp. De HuisartsenGroep “Slochterkring” en de huisartsenpraktijk Takens nemen het initiatief om met andere lokale partijen aan te sluiten bij het MFC. Voor de samenwerking met huisartsen is brede belangstelling. Diverse organisaties zien meerwaarde in de MFC mogelijkheden en de wensen die zij hebben op het gebied van workshops, seminars en symposiums. De multifunctionele ruimtes worden dan optimaal ingezet en betekenen voor de langere termijn het behoud van voorzieningen voor het dorp Siddeburen. De huisartsen die eerder in het project de praktijk van dr. Wind wilden overnemen zijn tegen hun zin niet meer betrokken bij het project. De praktijk is overgedragen aan een partij die niet deelneemt in het MFC. De daarmee vrijkomende ruimte in het nieuwe gebouw wordt mogelijk ingenomen door partijen waarmee de projectgroep nu nog in gesprek is. In de vergadering van 10 februari hebben zij unaniem uitgesproken de realisatie ook in de volgende fase te ondersteunen. Daarbij verwachten zij verdere vormen van samenwerking, zodra ze daadwerkelijk onder één dak werkzaam zijn.