Hoogste punt nieuwbouw bereikt!

Een week na de bouwvakvakantie is begonnen met het plaatsen van de staalconstructie voor de nieuwbouw. Dit verliep volgens planning. Op de eerste ochtend kon al de eerste vrachtauto met de stalen onderdelen worden gelost. Binnen een paar dagen werd al zichtbaar hoe de nieuwbouw er grofweg uit komt te zien. Inmiddels zijn de werkzaamheden zover gevorderd dat in week 38 de dakplaten kunnen worden gelegd zodat de vorm en het uiterlijk van het gebouw nog zichtbaarder worden. Dit betekent ook dat de bouwers minder afhankelijk zullen zijn van het weer.

In een kort gesprek met de aannemer en de uitvoerder werd duidelijk hoeveel voorwerk er is gedaan om tot de uiteindelijke bouw te komen. Veel is al gedigitaliseerd wat precisiewerk mogelijk maakt. Dit bleek ook bij het plaatsen van de stalen kolommen, die met kennelijk speels gemak, in één keer, goed op hun plaats konden worden vastgezet.

Tijdens de bouwwerkzaamheden is er veel belangstelling. Dát is echter gevaarlijk i.v.m. de veiligheid etc. van uzelf en de bouwers!

Open Huis

Daarom wordt voor belangstellenden op donderdag 3 oktober as. van 17.00 tot 19.00 uur tijdens de Braderie van de Licht & Klankweek de mogelijkheid geboden om een bezoek te brengen aan de bouwplaats.