Wat betekent het bordje ‘Hub’ bij het MFC?

Een hub is een plek waar je kunt overstappen van het ene naar en andere vervoermiddel. En waar je op een prettige manier even kunt wachten. Extra voorzieningen maken de hub tot een aangename plek. Denk aan watertappunten, wifi, fiets- of pakketkluizen en fietsverhuur. Er zijn op meer dan 50 plekken hubs in Groningen en Drenthe. De hubs zijn nog volop in ontwikkeling en bieden veel kansen voor plaatselijke instellingen en ondernemers. Kijk voor meer informatie op www.reisviahub.nl

Wat is de laatste stand van zaken

Op 19 november jl. mochten wij het goede nieuws van de NAM ontvangen, dat wij verder mogen gaan met onze plannen van de versterking én verbouw van het kerkgebouw tot een Multi Funtioneel Centrum, alsmede de sloop  van en realisatie van nieuwbouw  van het huidige gebouw Rehoboth.

Er wordt nog druk gewerkt aan de laatste afronding van zaken. Verder is de eerste grove planning van de verschillende (bouw)werkzaamheden opgesteld door aannemer en architect. Het wachten is nu op de afronding van de laatste benodigde documenten om met de definitieve realisatie te kunnen starten.

Waarom een MFC?

Het gebouw Rehoboth doet al jaren dienst als trefpunt voor verenigingen en andere activiteiten. In de huidige vorm is het gebouw op langere termijn niet exploitabel. O.a. vanwege het onderhoud van een groot complex, een indeling die minder goed past bij deze tijd en de noodzakelijke versterking t.b.v. aardbevingsbestendigheid. Om een voorziening als Rehoboth, met ruimte voor grote bijeenkomsten en activiteiten te behouden, is dus een andere aanpak nodig. Door verschillende activiteiten te combineren in een MFC ontstaat de mogelijkheid om e.e.a. exploitabel te maken, met behoud van ruimte voor activiteiten.

Wie vormen het bestuur van het MFC?

Voor de realisatie van het MFC is een stichting opgericht: Stichting MFC Siddeburen. In de huidige projectgroep is de Vereniging Dorpsbelangen ”Siddeburen Vooruit” vertegenwoordigd en verder enkele personen uit het dorp op persoonlijke titel. In het bestuur is de ruimte voor alle geledingen uit Siddeburen in de stichtingsacte opgenomen. Deze aanpak is niet alleen een uitdrukkelijke wens van de gemeente Midden-Groningen, maar ook van de initiatiefnemers van het MFC. Het eigenaarschap van de gebouwen (kerk en Rehoboth) wordt dan ook overgedragen aan het MFC.

Wat komt er in het MFC?

Naast ruimte voor vergaderen, toneel en feesten wordt ook de bibliotheek er in ondergebracht. De bibliotheek in het MFC is dan alle dagen toegankelijk tijdens de openingstijden van het MFC. In het MFC wordt in samenwerking met COSIS (voorheen NOVO) dagelijks voorzien in koffie en thee en andere versnaperingen. COSIS combineert deze service met de dagbesteding die in het MFC is opgenomen. In het MFC werken verder een aantal zorgaanbieders: Buurtzorg, TSN Thuiszorg, FMT Slochteren en huisartsenpraktijk Takens. Binnen de huisartsenpraktijk is op afspraak specialistische zorg beschikbaar.

Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd?

Het kerkgebouw wordt verstevigd en daarbij ook verbouwt tot zalencentrum. Daarin komen 2 grote vergaderzalen en een toneelzaal. Bij de afstemming met CVW en NCG is een oplossing gevonden om het verstevigen en het herbestemmen goed te combineren. Het gebouw Rehoboth zal plaatsmaken voor nieuwbouw, waarin de overige activiteiten worden ondergebracht.

Waarom is gekozen voor nieuwbouw?

Uit het onderzoek naar de versterking van het huidige gebouw Rehoboth is gebleken dat daar een behoorlijke som geld voor nodig is. Daarbij gerekend het bedrag dat nodig is voor renovatie geeft een totaal bedrag dat niet in verhouding staat tot de mogelijkheden die het gebouw dan zou bieden. In nieuwbouw kan eenvoudiger en voordeliger worden voldaan aan eisen en wensen die tegenwoordig door worden gesteld aan publieke gebouwen.

Wat is de planning voor de bouwwerkzaamheden?

In mei/juni 2018 worden de plannen aan verschillende overheden voorgelegd.